Robert Sörling – 073 6404547 – robert@studiosorl.com

Film – TV – Reklam – Radio – Podcast – Ljudläggning – Tramp (Foley) – Ljuddesign – Mix – Postproduktion – Location – Voice Over